Tiến hành nạp thẻ

Nạp thẻ lần đầu mệnh giá từ 200k trở lên sẽ nhận được Giftcode 500k

Nạp thẻ

Chú ý: Chọn đúng mệnh giá thẻ

Chú ý: Nhập số seri và mã thẻ đầy đủ và chính xác

Chú ý: Nhập mã thẻ và seri viết liền không dấu, tuyệt đối không sử dụng kí tự gạch ngang - cũng như sử dụng khoảng trắng